Fredensborg Teknik - Документация на време и местонахождение | Ecofleet

Fredensborg Teknik - Документация на време и местонахождение

Нужда

"Въведохме GPS в служебните коли, за да се гарантира по-добра документация към клиентите, като местонахождението на превозните средства и техниците, и да получим лесен преглед на времето, прекарано по всяка задача. "

Резултат

"Сега имаме много по-добър преглед и сме в състояние бързо да разпределим превозно средство към дадена задача. Установихме, че спестяваме много време с новата Ecofleet система за управление на автопарк. "

Осъществяване

"Прилгането на системата и монтирането на устройствата в автомобилите премина безпроблемно."

Преимущества

 • Достоверна документация на изразходеното време
 • Подобрено обслужване на клиенти
 • Преглед на превозни средства
 • По-бърза реакция на задачи
 • Спестява време както на служителите, така и на администрацията
 • Надеждна документация към данъчните органи
  1. "Много сме доволни, че са въведохме Ecofleet системата за управление на автопарк, тъй като опростява няколко от основните функции на нашия бизнес."

   - Dorte Nielsen, Fredensborg Teknik

Проявявате интерес към Ecofleet?