Ecofleet Mobilne rešitve | Ecofleet

Пакети

Ecofleet Air е улекотена версия предназначена за проследяване на пътувания и местоположение

Ecofleet Pro е разширена система за управление на автопарка комбинираща множество модули и функции 

Това е мобилно решение за разпределение на задачи между офиса и служителите, което предоставя щирок набор от инструменти които да подпомогнат служиелите в комуникацията и ефективното изпълнение на поставените им задачи.

Ecofleet Mobilne rešitve

Перфектното решение за комуканция между офиса и мобилните служители: изпращайте задачи от компютър до телефона на служителя и получавайте нотификация онлайн, включително с доклади, подписи и снимки директно във Вашата CRM система.

Мениджмънт на задачи за офиса

Всички служители могат да бъдат видяни на картата и задачите да се записват и разпределят, като служителите получават нотификация за тях.

Офисът има актуализиран списък с всички задачи и служители.

Офисът може също да създава формуляри за попълване от служителите с цел контрол на качеството, или да пресмята най-оптималния път за задачите за деня, като по този начин спестява време на служителите и намалява разходите.

Мобилен мениджмънт на задачи

Служителите мога да прегледат къде са колегите им и своите задачи на телефона си. Има опция да се намери най-краткия път за задачите и да се изчисли времето и разстоянието до пристигането.

Възможно е да се попълват формулярите, създадени от офиса, да се прикачват снимки, подписи и към задачата преди да бъде маркирана като завършена.


Приложения:

Мобилно приложение в App Store

Мобилно приложение в Google Play

Проявявате интерес към Ecofleet?