Ecofleet Pro | Ecofleet

Пакети

Ecofleet Air е улекотена версия предназначена за проследяване на пътувания и местоположение

Ecofleet Pro е разширена система за управление на автопарка комбинираща множество модули и функции 

Това е мобилно решение за разпределение на задачи между офиса и служителите, което предоставя щирок набор от инструменти които да подпомогнат служиелите в комуникацията и ефективното изпълнение на поставените им задачи.

Ecofleet Pro

Ecofleet Pro e комплексна система която има за цел да адресира различни аспекти от оперативните процеси посредством множество модули и специализирани функционалности. Системата е интернет базирана и се адаптира зануждите на всеки отдел или служител спрямо работните спецификации.

Ecofleet се конфигурира така че определени функции са достъпни само за потребителите които се нуждаят от тях.

 

Стандартни модули в Ecofleet Pro

  • Карта - комплексна карта която може дда използва различни слоеве с необходимата информация - сателитна, трафик слой , стандартна карта. На нея също така може да се визуализират клиенти задачи и др. 
  • Пътувания и пътен дневник - дневникът може да се попълва автоматично, нужно е само е само да се добавят правила (пример - всяко пътуване в работни дни между 9 и 16 часа е работно пътуване). Служителите могат да попълват или променят дневкника.
  • Reports - автоматични и персонализирани репорти за Вашата поща, систематични доклади и статистики са винаги готови, когато ви трябват.
  • Събития - Ecofleet ще Ви уведоми за всякакви събития чрез апликацията и e-mail или СМС.

Ecofleet разполага с широк диапозон от модули специално за Вашите нужди. Точно като костюм по поръчка, но много по евтин. Вижте модулите долу.

Vertical Tabs

Vertical Tabs

Съобщения

Съобщения

Повишете ефикасността на ежедневната си работа

Бъдете в постоянен контакт с шофьорите си без допълнителни разходи

Някога замисляли ли сте се колко Ви струва един телефонен разговор, само за да попитате “Свърши ли работата?” или “Коя е следващата ти дестинация?”. Най-вероятно също не Ви допадат месечните сметки за телефон на служителите Ви. Сега можете да комуникирате с шофьорите директно през Ecofleet приложението, ако инсталирате Garmin™ навигация в превозното средство и я свържете с устройството за мониторинг, разходите Ви за комуникация могат да бъдат намалени няколкократно.

Помагайте на шофьорите си по пътя

В допълнение на съобщенията, можете също да изпращате данни за местонахождение (в точност до метър) на устройството за навигация на шофьора и ще елиминирате нуждата от досадните хартиени карти и времеемкото въвеждане на данни в навигацията. Шофьорът просто получава съобщение, гласящо "Ето я следващата ти дестинация", кликва ОК и Garmin навигацията ще го отведе до правилната дестинация, спестявайки Ви време и пари.

...А и винаги можете да изпращате SMS-и

Ако прецените да не поръчвате системата за навигация за Вашите шофьори или имате нужда от план Б, за всеки случай, винаги можете да изпращате SMS-и чрез приложението Ecofleet на всеки- доставчик, притеснен клиент или шофьор.

Поддръжка

Поддръжка

Защо да правите всичко сами? Ecofleet ще Ви помогне!

Навременна поддръжка на Вашите превозни средства

Можете лесно да създавате и пазите информация за всички процедури по поддръжка на превозните си средства; да бъдете информирани кога трябва да бъде извършена дадена процедура и да управляватецелият процес на поддръжка систематично и прозрачно.

Преглед на ресурсите, с които разполагате

В модула за напомняния можте да видите по всяко време колко километра или дни път остават на всяко превозно средство до уговорена поддръжка. Всички процедури щебъдат записвани и могат да бъдат прегледани в бъдеще, за да можете да получите бърз преглед относно кога и как нещо е правено по превозното средство.

Точен преглед на всички разходи

Модулът за разходи ви позволява да видите колко точно се харчи за технически инспекции, поправки и всякакви други услуги, с други думи- ще разберете истинската цена за използването на превозните си средства. Междувременно можете да повишите ефикасността и скоростта на докладването на разходи, както и да проверите валидността на касови бележки, на база на местонахождение на превозното средство по времето, по което те са издадени.

Калкулация на разход на гориво без сензори за гориво

Като въведете всички разходи и зареждане на бензин в системата Ecofleet, на базата на касови бележки за гориво , ще получите достъп до бърз и сравнителен анализ за консумацията на гориво на превозните средства, без нужда от каквото и да е допълнително оборудване.

Ecofleet Mobile

Ecofleet Mobile

На кого може да са от полза мобилните решения на Ecofleet?

Мобилните решения Ecofleet са за Вас, ако голяма част от работата на компанията ви се върши извън офиса и имате нужда да проследявате местоположението на служителите си , както и да следите статуса и прогреса на работата им.

Използвайте работното си време по-ефикасно

Можете да сте сигурни, че служителите винаги имат обновена информация за задачите си. Можете също да им възлагате нови задължения и да получавате известия в реално време относно проблеми и успехи.

Пестете пари и пазете природата

Мобилните решения Ecofleet помагат на фирмата ви да намали разходите за комуникация- информацията между офиса и служителите се обменя дигитално, без да безпокоите други хора. Това води до намаляване на броя телефонни обаждания и по-малки сметки. Служителите ви веченяма нужда да попълват дневници за пътуване или други доклади за дейността си на хартия, защото всичката информация вече е достъпна на едно място.

Повишете прозрачността на работните процеси

Ecofleet Mobile позволява на всеки служител да проверява и управлява статуса на задълженията си (предстои да бъде изпълнено/ в процес/ изпълнено), както и да изпраща необходимта информация в офиса. Специалната функция за докладване Ви позволява да проверите ефикасността и продуктивността на Вашите служители.

Booking

Booking

Какви са ползите от Ecofleet booking

Големият автопарк има характерен проблем: голям брой превозни средства, малка използване на отделни превозни средства. Оптималното решение е споделянето на наличните превозни средства между служителите. Но как да го направите ефективно?

Ecofleet Booking е модул разпределящ наличните задачи във възможно най малко превозни средства, така редуцирате броят на излишните превозни средства.

Той спестява време и пари

Чрез системата Ecofleet booking служителите заявяват нуждата ат превоз а системата им разпределя автомобил съобразно график, нужди и фирмени правила. Системата гарантира максимална ефективност с минимален брой коли.

Ефективност във всеки детайл

Освен ефективното разпределение за резервиране на служебните автомобили автоматично системата предоставя автоматично попълващи се пътни журнали, добавя специфични за организацията данни за транспорта, предоставя пълни данни за пътуванията и резервирането на автомобилите и генерира анализи. 

Тахограф

Тахограф

Искате отговори? Ще ви ги дадем

Кой е основният проблем при управлението на камиони? „Колко оставащо време имаш шофьорите?“ „Как може да свалите данните от тахографа и да ги архивирате в офиса без дори камиона да е физически там?“

Ecofleet tacho модула ще ви помогне

Проверявайте данните от тахографа когато е необходимо дори шофьора и камиона да са на хиляди километри. Можете да видите работата на шофьорите си в реално време. Модула предоставя следните данни: оставащо време до следваща почивка, оставащо време за шофиране за деня, оставащо време за шофиране за седмицата, следваща седмична почивка както и актуален статус . Системата показва също всички нарушения когато се случат.

Необходимите данни когато ви трябват и където ви трябват

Ecofleet ви позволява да изтеглите данните от тахографа независимо къде се намира превозното средство и какво прави шофьорът във момента.

Оборудване

Оборудване

Преглед на местонахождение на активи

В зависимост от избраното решение, вие можете да видите местонахождението на всичките си активи на картата, или като живо проследяване или като регистрирана локация. Вижте възможните решения по-надолу.

Вижте инвентара с оборудване на всеки служител

Всеки път, когато оборудване е дадено на служител, то лесно се регистрира в системата чрез сканиране на баркод или чрез бързо въвеждане. Оборудването е регистрирано при служителя до момента на неговото връщане.

Възможно е да се направи преглед на инвентара от оборудване на всеки служител чрез системата. Също така е възможно системата автоматично да изпраща напомняния на служителите, които са забравили да върнат оборудване навреме или автоматичен доклад да бъде изпратен до ръководителя му с тази информация.

Следете споразуменията си за услуги

Ако имате споразумения за вашето оборудване, системата може да Ви помогне да ги спазвате. Тя може да Ви даде необходимия преглед на всички споразумения за оборудване, както и може да Ви изпраща напомняния и месечни инвантарнии списъци автоматично.

3 решения, в зависимост от размера и стойността на активите:

1. Лесен преглед на ниска цена

Решението, което ви дава общ преглед на цялото оборудване, независимо от стойността му. Когато оборудването се раздава на служителите е лесно да регистрирате какво оборудване предавате чрез сканиране на баркод и въвеждане на локация, където ще бъде използвано. След това системата предоставя общ преглед къде се намира цялото оборудване, на кого е раздадено, и Ви гарантира, че на всяко работно място се намира само необходимото оборудване.

2. Автоматично регистриране на местоположение

Ако искате автоматично решение без ръчно въвеждане, например за да се гарантира, че е регистрирано правилно местоположение, можете да изберете поставянето на малък Ecofleet RFID етикет. Той изпраща радио сигнал, който може да бъде проследен на 200 метра от вашите превозни средства, оборудвани с Ecofleet GPS устройство. Това е особено важно за ремаркета, в които е инсталирано GPS устройство, тъй като ще регистрира кога превозното средство разтоварва ремаркето. Това решение осигурява по-висока точност относно локацията на оборудване, тъй като то е най-често транспортирано в служебни автомобили. Ако превозното средство е извън обхват, системата ще покаже последното му регистрирано местоположение. Това означава, че цялото оборудване от дадена локация, даден служебен автомобил или при даден служител ще бъде проследено.

3. Защита от кражби

Ако се нуждаете да защитите вашето оборудване, превозни средства или машини срещу кразба Ecofleet  предоставя GPS с прикрит монтаж с вградена батерия.

Kлючов Показател за Ефективност (KPI)

Kлючов Показател за Ефективност (KPI)

На света в момента има много данни, но ключът към използването им във Вашия бизнес не е огромното количество, а интелигентният анализ и компактно представяне. Ето защо Ecofleet сега разполага с KPI модул. KPI, или ключов показател за ефективност, е бизнес показател използван за оценка на фактори от съществено значение за успеха на една организация.

Как работи?

Първо, трябва да разберете кои са показателите, които са важни за вас по отношение на вашият автопарк (можете да имате толкова KPI показатели, колкото искате). KPI показатели на вашият автопарк могат да бъдат например:

  • Камионите трябва да преминават най-малко 10,000 км на месец
  • Средният разход на гориво трябва да бъде по-малко от 7/100
  • Общите служебни автомобили трябва да преминават не повече от 1,000км на седмица
  • По-малко от 15 твърди ускорения на 100км
  • Времето на престой на автомобили трябва да е по-малко от 1 час на седмица


Относно каквото и да искате да получите индикация за Вашият автопарк, Ecofleet може да помогне. Настройте вашите KPI показатели и моментално ще можете да ги прегледате чрез цветно кодиране- зелено означава добър резултат, червено означава лош.

С KPI модула на Ecofleet можете да получите представа за важните показатели в рамките на няколко секунди, няма нужда да се ровите в купища данни.
 

Ако искате повече информация можете да разширите всяка KPI дейност.

Проявявате интерес към Ecofleet?