RC Concrete - Преглед на превозни средства и време | Ecofleet

RC Concrete - Преглед на превозни средства и време

Нужда


"Искахме да си създадем по-добра представа за това къде нашите автомобили са били в даден момент. В пикови периоди имаме по 20-25 превозни средства на пътя, и това беше трудно да знаем къде се намира всеки един автомобил в даден момент. Ecofleet ни помага да се поддържме тази представа, така че винаги да знаем кога ще се върне даден автомобил, за да можем да сме подготвени за следващото товарене.

Освен това е добър инструмент, който дава представа за това колко повече можете да постигнете всеки ден, защото можете бързо да видите кога се връща всяка кола и да разберете колко повече може да свърши тя.

Така че основната цел беше прегледа, но Ecofleet има толкова много други преимущества. "

Резултат

"Освен споменатото по-горе, има много други ползи от Ecofleet. Нашият отдел продажби, например, сега може да предостави на клиента информация за това кога приблизително стоките ще пристигнат, без да се налага да се обажда на водача. Броят разговори между администрацията и шофьорите е намален до минимум, защото информацията за местонахождението на автомобила се показва на дисплея. Разполагаме също с вградена SMS система, от която пишем текстови съобщения директно до водача, което допълнително улеснява комуникацията. "

Осъществяване

"Прилагането мина гладко, без никакви проблеми и с добро обслужване, което продължи, тъй като малкото проблеми, които срещнахме бяха решени бързо и професионално.""

Преимущества

  • Осигурява преглед на превозните средства.
  • Опростява планирането на задачи
  • Подобрява обслужването на клиенти.
  • Улеснява комуникацията между водача и администрацията и намалява телефонните сметки
  • Спестява време на служителите и администрацията.
  • Осигурява надеждна документация към данъчните органи.

"В крайна сметка мисля, че системата за управление на автопарк Ecofleet е супер продукт, от който се възползваме всеки ден."

-Thomas Lund, RC CONCRETE A/S

Проявявате интерес към Ecofleet?