Skanderborg Municipality - Автопарк намален с 22% | Ecofleet

Skanderborg Municipality - Автопарк намален с 22%

Нужда


"Необходимостта от GPS в общинските коли произлезе от нуждата да получим подробна информация за моделите на шофиране и да оптимизираме използването на автопарка. Информацията беше използвана, за да се види дали някои автомобили биха могли да бъдат премахнати или заменени с по-евтини. Освен това имахме желание да откликнем на исканията на данъчните власти относно шофьорските регистрация по надежден и прост начин, докато служителите отделят повече време на основни дейности, вместо да попълват пътните си книжки. "

Възвръщаемост

"Системата предостави необходимата основа оптимизация на маршрутите и броят автомоби. От всеки девет коли, една може да бъде премахната, а друга може да бъде заменена с електрически велосипед и оптимизационният потенциал вероятно няма да е използван изцяло. Служителите вече изразходват ценно работно време за попълване на пътни книжки или други свързани с тях документи. Освен това, системата предоставя важна информация за действителната дължина на гражданските посещения, почивки, времето прекарано в шофиране и др."

Осъществяване

"Изпълнението и инсталацията бяха лесни. Преди осъществяването имахме задълбочен процес от дискусии с всички засегнати служители. Нашият опит показва, че системата е лесна за използване и въвеждането й за потребителите е безпроблемно. Техническите предизвикателства бяха решени в сътрудничество с Ecofleet, а днес повечето предизвикателства вече липсват."

Община Skanderborg разполага с:

  • 9 превозни средства
  • 103 потребители
  • Управление на автопарк с Person ID, въведено през март 2011

Преимущества

  • Автоматично GPS решение
  • Лесен за приложение.
  • Достоверна документация към данъчните власти.
  • Време на управление и престой, представени като преглед и в детайли.
  • Разграничаване между потребителите.
  • Преглед на автомобилите в реално време.
  • Преглед на лизинг и обслужване."
Проявявате интерес към Ecofleet?